Året är 1890. En samekvinna vill förbättra betesförhållandena för sin renhjord. När hon uppsöker slottet för att lägga
fram sitt ärende för kungen, är han inte hemma. Istället träffar
hon drottningen och en hovdam. Tidens syn på kön, klass och
urfolk präglar deras möte. Plötsligt befinner vi oss i nutid,
där en journalist ska intervjua drottningen om en utställning av
historiska kvinnokläder. Intervjun utvecklas till att handla om
könsroller och maktfördelning, med referenser till en dagsaktuell rättslig prövning av en renägande sames sak. Situationen ändras dramatiskt när journalisten visar sig vara någon annan än hon utger sig för att vara.

»Kvinnerommet« lyfter fram samernas situation 1890 och
idag. Omvärldens syn på samerna har förändrats genom åren, de har betraktats som exotiska och enfaldiga, som ett primitivt folk med stora magiska förmågor. I föreställningen ställs frågan om tidens förändrade synsätt har hjälpt eller försvårat samernas förhandlingar om rätten till land och vatten. Vilken roll har kvinnorna haft i denna utveckling?

Föreställningen spelas på nordsamiska
och textas till norska

Mer från Biljettcentrum Umeå

Tickster använder cookies för att se till att du får bästa möjliga upplevelse. Mer information om cookies.